«Η ζωή μας μια φορά μας δίνεται, άπαξ που λένε,σαν μια μοναδική ευκαιρία. Τουλάχιστον με αυτήτην...