Κι ο θάνατος δεν θα ʽχει εξουσία. Γυμνοί οι νεκροί στον άνεμο και το γερτό φεγγάρι...