Οι χιλιάδες λεπτομέρειές σου,που δε θα μάθω, είναι επώδυνες ακίδες