Φωτογραφία: Θάσος 2020, Λιμένας Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα...