Πῶς δοκιμάζουν τὰ ὄργανα οἱ μουσικοὶ πρὶν ἀπὸ ἔναρξη συναυλίαςἔτσι κι ἐγὼ τώρα χειριζόμενος λέξεις εὐαισθητισμὸς...