Το καλοκαίρι, η εξιδανίκευση των πόθων.Το καλοκαίρι, οι πυρκαγιές των ερώτων,τ’ αναμμένα κεριά στο μαύρο καμβά...