Μονάχος έστεκε σκεφτόταν κάθε που έπεφτε η νύχτα πόσα λίγα έζησε πόσα λίγα χάρηκε πόσες πίκρες...