Όταν μιλούν στα καφενείαγια έρωτα κι ελευθερία και τέτοιαπως να τους πεις για τον ερειπωμένο έρωταπου...