Οι επιδημίες, πραγματικές ή, φανταστικές έχουν τροφοδοτήσει ως θεματική την παγκόσμια λογοτεχνία εξαιτίας του υψηλού συμβολισμού...