Πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια υπήρχε ένας άνθρωπος, σαν κι εμάς, που ζούσε κοντά...