Μπορεί η άνοιξη να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς λογοτέχνες, το ίδιο όμως ισχύει και για...