Στο λεξικό η λέξη ‘’ευαλωτότητα[1]’’ χαρακτηρίζεται ως νεολογισμός, καθώς πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται τα τελευταία...