“Και τι είναι ένα φιλί, συγκεκριμένα; Μια υπόσχεση σωστά σφραγισμένη, μια υπόσχεση καρυκευμένη στη γεύση, ένας...