(ὁ ποιητὴς ὑπογράφει ὡς: Μανοῦσος Φάσσης) Τῷ φίλω Μ.Ἄν. Πόσες χιλάδες ὧρες πέρασαν μὲ συνεδρίαση, σ᾿...