Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη άκρως συνειδητοποιημένο και ιδιαίτερο, για έναν συνομιλητή επικοινωνιακό, με όμορφες μουσικές καταβολές...