Ήταν σούρουπο, και όπως κάθε σούρουπο ξυπνά μαζί με τα αμέτρητα χρώματα του ουρανού τις αναμνήσεις,...