Δεν είναι πολλές, αλλά υπάρχουν. Εκείνες οι διαχρονικές ιστορίες επιβίωσης (επίσης εξιλέωσης και λύτρωσης) απέναντι σε...