"Μέσα σου έχεις δύο λύκους" του λέει. "Ο ένας είναι το Κακό : ο θυμός, η...