Prizes: – 1st: 500 euros 2nd: 250 euros 3rd: 100 euros