Στοιχεία δυο διαφορετικών κόσμων, αλληλοσυμπληρώνονται. Εξελίσσονται ταυτοχρόνως το ένα με την αρωγή του άλλου. Όσο όμορφη...