Φουσκωμένα τα βλέφαραχαμηλώνουνρίχνουν δυο ματιές ξεψυχισμένεςστις παρανυχίδεςπου σαν άνθινο παρτέριστολίζουν τα στυφά μου δάχτυλα –σπουδαίο το απόχτημα–τα...