Ρώτησα τη φλαμουριά: “Η αγαπημένη μου πού είναι;” Η φλαμουριά δεν αποκρίθηκε, Κουνούσε το κεφάλι. Τότε...