Ξημέρωσε. Αλλά νιώθεις πτώμα για να σηκωθείς. Όχι, δεν ειναι το hangοver και το κεφάλι που...