Ένας προσεκτικός παρατηρητής θα διαπίστωνε με ευκολία ένα πλήθος ομοιοτήτων ανάμεσα στα έργα του σπουδαίου σουρεαλιστικού...