Πολλές φορές όταν ακούμε ένα τραγούδι συνδεόμαστε με αυτό, νιώθουμε ότι ταυτιζόμαστε και το βιώνουμε σα...