Το 2020, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού βίωνε για πρώτη φορά τον εγκλεισμό και την πανδημία,...