Όταν το ταξίδι προς την ενηλικίωση ξεκινά νωρίς, το εισιτήριο δεν επιστρέφεται και στους ενδιάμεσους σταθμούς...