Κάθε μέρα είναι και από μία καταγγελία και από μία νέα αποκάλυψη βίας, παρενόχλησης, βιασμών και...