Πολλούς ανεκπλήρωτους πόθουςγέμισαν τα σώματα.Τ’ ακούς που τρίζουν σα γερασμένες αυλόπορτες,όταν όλα είναι βυθισμένα στο σκοτάδι.Τ’...