Τι έρχεσαι και με ακουμπάς με πυρωμένα δάχτυλα; Δεν βλέπεις πως ακόμα κλαίω για σένα; Δεν...