Φοβάμαι

Αυτό το πόδι στη ράχη μου

Που τόσο καιρό με χάιδευε

Μην έρθει η μέρα

Μ’όλη του τη δύναμη

Να με πατήσει κάτω

Σαν ξέπλυμα της πρότερης τρυφερότητας.