Τα σπίτια μόλις γδυθούν σε εκδικούνται
Σου μιλούν με τη φωνή σου.
Ή θα τρελαθείς
Ή θα μετακομίσεις στη σιωπή.