Σου είχα στείλει κάποτε

μια φρεσκοκομμένη φλούδα πεύκου

να σου θυμίσω τη ζωή το δάσος και τη νύχτα κάτω από τα δέντρα.

Είτανε κι αυτό μια αδυναμία μου.

Με λέξεις τριμμένες με παρομοιώσεις μεταφορές κι αναλογίες

πασχίζω να μιλήσω

σαν τον μουγγό που θέλει να σου δείξει πως πονάει

και μπήγει το καρφί μέσα στο μήλο.

Άρης Αλεξάνδρου, 24 Νοεμβρίου 1922 – 2 Ιουλίου 1978 | Συνομιλώ άρα υπάρχω (Ευθύτης οδών) | Ποιήματα (1941 – 1974) | εκδόσεις Ύψιλον