«Σε δύσκολους καιρούς να κουβαλάς κάτι όμορφο στην καρδιά σου.»

-Pascal