Ανεπαρκές σαρκίο
Αυτοκαταστροφικό
Τρεμάμενο
Βγάζει έξω σωθικά
Να τα δει ο ήλιος.
Σύνελθε στρατιώτη!
Εδώ έχουμε πόλεμο.
Τι λέει το πρωτόκολλο;
Ακολούθησε το.
Μπορεί όλοι να πέσουν
Εσύ στο τέλος.
Δεν είναι η ώρα στρατιώτη!
Στυλώσου, επιτέλους!
Το πρωτόκολλο!
Σε διατάζω!
Στα όπλα!

Παρασκευή Παπία