Όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί,
κανείς δεν σε περιμένει την νύχτα,
και μπορείς να κάνεις ότι θες.

Τι το ονομάζεις;
Ελευθερία ή μοναξιά;

- Charles Bukowski