Στην μεγάλη μας παράστασηείχαμε κοινό μικρόμα δύσκολο:Τους δικούς μας ανθρώπους μόνο. Η μεγάλη μας παράστασηείχε για...