Θέλουν να τους μιλάς τα σπίτια,
να τους μαθαίνεις αριθμητική·
ποιοί έφυγαν, ποιοί έμειναν.
Να τούς αφήνεις τα μάτια,
να ‘χουν
να δακρύζουν.
Τα Σπίτια – Γιώτα Παρθενίου, Εκδ. Γαβριηλίδης, 2012