Ένας από τους κλάδους που χτυπήθηκαν περισσότερο από την πανδημία, είναι αναμφισβήτητα αυτός των αερομεταφορών. Το...