Το βράδυ που σκοτώσαν τον Λαμπράκη, γυρνούσα από ένα ραντεβού.«Τι έγινε;» ρώτησε κάποιος στο λεωφορείο. Κανείς...