Τα γράμματα είναι εξυπνότερα

από τους αριθμούς.

Με τρία γράμματα μπορείς να γράψεις

τον αριθμό ένα.

Το αντίθετο είναι αδύνατο να συμβεί.

Οι αριθμοί δεν ξέρουν γράμματα.

Μου λείπει ένα σύμφωνο

για να γράψω σωστά το όνομα σου.

Μια πρόθεση για να καταλήξει

το φιλί στα χείλη σου.

Κι ένα φωνήεν για ν’ ανοίξω

το κουμπί απ’ το φόρεμα σου.

 Μου λείπουν κι εκατό σεντς.

Για να προμηθευτώ μολύβι και χαρτί.

Να κάνω τις λέξεις πράξη.

Πενήντα σεντς το μολύβι

πενήντα το χαρτί.

Τα γράμματα δεν ξέρουν από πράξεις.

Όσα εκατομμύρια λέξεις κι αν προσθέσεις

δεν θα μπορέσεις ποτέ

ν’ αγοράσεις μια φρατζόλα ψωμί.