«Άλλοτε ο παραμικρός θόρυβος με τίναζε απάνω. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Με το ταβόρ βέβαια δεν...